Archiwizacja i odtwarzanie bazy danych Oracle

ORADBA02

Czego nauczysz się na tym szkoleniu?

Dzięki tym konsultacjom rozwiniesz swoje możliwości w zarządzaniu jednym z bardziej zaawansowanych systemów informatycznych. Nauczysz się kilku metod archiwizowania i odtwarzania bazy danych Oracle. Wykonywane laboratoria dadzą Ci techniczne doświadczenie pracy w realnym środowisku Oracle. Konsultacje te umożliwią administratorowi bazy danych Oracle (DBA) poznanie metod zarządzania procesem archiwizacji i odtwarzania bazy danych Oracle.

Konsultacje przedstawią techniki archiwizacji i odtwarzania bazy danych, podczas różnych rodzajów awarii. Słuchacze naucza się dobierać odpowiedni model archiwizacji w zależności od wymagań biznesowych. Zostaną omówione różne strategie archiwizacji i odtwarzania wykorzystując narzędzie Recovery Manager, jak i komendy systemu Oracle. Zajęcia te przygotowują do egzaminu Oracle Certified Professional #1Z0-032.

Przeznaczenie

Administratorzy baz danych

Wymagania

ORA01 - Oracle Administracja Serwerem

Czas trwania

4 dni

Poziom

1

 1. Archiwizacja i odtwarzanie – wstęp
  1. Opisanie podstaw archiwizacji, odtwarzania i procesu recovery
  2. Omówienie różnych rodzajów awarii wymagających odzyskiwania danych
  3. Definicja strategii archiwizacji i odtwarzania
 2. Struktury związane z odtwarzaniem
  1. Procesy Oracle, struktury pamięci i pliki związane z odtwarzaniem
  2. Proces CHECKPOINT, bieżące pliki logu i archiwalne pliki logu
  3. Sposoby optymalizacji procesu odtwarzania instancji
 3. Konfiguracja bazy danych do pracy w trybie archive
  1. Praca w trybie archive i noarchive
  2. Archiwizacja ręczna i archiwizacja automatyczna
  3. Konfiguracja wielu punktów przeznaczenia archiwizacji
 4. Oracle Recovery Manager RMAN – omówienie i konfiguracja
  1. Zastosowanie i konfiguracja narzędzia RMAN
  2. Użycie RMAN z repozytorium i z plikiem kontrolnym
  3. Alokacja kanałów
  4. Podstawowe komendy do zarządzania mediami
  5. Połączenie do RMAN
  6. Konfiguracja środowiska RMAN
 5. Archiwizacja zarządzana przez użytkownika
  1. Omówienie operacji archiwizacji ręcznej
  2. Archiwizacja zamkniętej bazy danych
  3. Archiwizacja otwartej bazy danych
  4. Archiwizacja pliku kontrolnego
  5. Archiwizacja przestrzeni tablic tylko do odczytu
  6. Omówienie parametru typu NOLOGGING
  7. Omówienie i użycie narzędzia DBVerify
 6. Archiwizacja używając narzędzia RMAN
  1. Archiwizacja specyficzna dla RMAN
  2. Komenda BACKUP, tworzenie zestawów
  3. Archiwizacja pliku kontrolnego
  4. Archiwizacja zarchiwizowanych plików logu
  5. Komenda COPY, tworzenie kopi obrazu
 7. Archiwizacja zarządzana przez użytkownika – pełne odtwarzanie
  1. Odtworzenie bazy danych pracującej w trybie noarchivelog
  2. Odtworzenie bazy danych pracującej w trybie archivelog
  3. Odtwarzanie przestrzeni tablic tylko do odczytu
 8. RMAN – pełne odtwarzanie
  1. RMAN komendy restore i recovery
  2. Odtworzenie bazy danych pracującej w trybie noarchivelog
  3. Odtworzenie bazy danych pracującej w trybie archivelog
  4. Odtwarzanie plików do innych lokacji
  5. Przenoszenie i odtwarzanie przestrzeni tablic
 9. Archiwizacja zarządzana przez użytkownika – odtwarzanie częściowe
  1. Opis czynności podczas odtwarzania niepełnego
  2. Omówienie sytuacji wymagających odtwarzania niepełnego
  3. Dokonanie odtworzenia niepełnego
  4. Odtworzenie w sytuacji utraty bieżącego pliku logu
 10. RMAN – odtwarzanie częściowe
  1. Dokonanie odtworzenia częściowego komenda UNTIL TIME
  2. Dokonanie odtworzenia częściowego komenda UNTIL SEQUENCE
  3. Dokonanie odtworzenia częściowego komenda UNTIL CANCEL
 11. RMAN – zarządzanie repozytorium
  1. Operacja crosscheck
  2. Aktualizacja repozytorium
  3. Sprawdzanie statusu archiwów i kopii
  4. Katalogowanie archiwów zrobionych poprzez komendy systemu operacyjnego
 12. RMAN – Tworzenie i wykorzystanie katalogu odtwarzania
  1. Opis zawartości katalogu odtwarzania
  2. Właściwości RMAN wymagające katalogu odtwarzania
  3. Tworzenie katalogu odtwarzania
  4. Zarządzanie katalogiem odtwarzania
  5. Rejestrowanie, synchronizacja i resetowanie bazy danych
  6. Zadawanie zapytań do katalogu odtwarzania
  7. Tworzenie, składowanie i uruchamianie skryptów
  8. Metody archiwizacji i odtwarzania katalogu odtwarzania
 13. Przenoszenie danych między bazami danych
  1. Export
  2. Import
zegar 24/7 Wsparcie
od expertDBA
glob Pomoc
zdalna
ludzie Dedykowane
zasoby DBA
zegar Dostosowane
SLA