Oracle 12C/19C Strojenie SQLa

ORADBA13

Czego nauczysz się na tym szkoleniu?

Konsultacje te są przeznaczone dla programistów Oracle 12C i Oracle 19C, którzy chcą pisać wydajne zapytania SQL. Zajęcia te oferują słuchaczom obszerne omówienie sposobów przyśpieszenia pobierania danych z bazy. Omawiany materiał przedstawia ogromne możliwości bazy Oracle wpływania na język zapytań SQL.

Słuchacze będą uczyć się, w jaki sposób wykrywać zapytania, które w znaczny sposób wpływają na wolne działanie aplikacji, jak analizować takie zapytania i w jaki sposób je poprawić, aby ich wykonanie trwało jak najkrócej. Nauczą się także korzystać ze wszystkich obiektów bazodanowych, które pozwalają przyśpieszyć działanie zapytań tj. indeksy czy widoki zmaterializowane.

Dodatkowo z tymi zajęciami związany jest 1 dzień dodatkowych warsztatów, które pozwolą uczestnikom praktycznie wykorzystać wiedzę nabytą podczas zajęć wykonując wiele ćwiczeń.

Przeznaczenie

Programiści aplikacji opartych na bazie Oracle

Wymagania

Znajomość procesu przetwarzania danych
Znajomość SQLa
Znajomość podstaw administracji

Czas trwania

2 dni + 1 dzień warsztatów

Poziom

3

 1. Wprowadzenie do strojenia SQLa
  1. Zarządzanie wydajnością aplikacji
  2. Miejsce strojenia SQLa w całym procesie strojenia bazy i aplikacji
  3. Dlaczego należy stroić SQL?
  4. Skalowalność – co to takiego?
  5. Metodologia strojenia
  6. Przegląd procesu strojenia SQLa
 2. Proces przetwarzania SQLa
  1. Znaczenie poszczególnych obszarów pamięci w procesie przetwarzania SQLa
  2. Poszczególne fazy przetwarzania SQLa: otwieranie kursora, parsowanie, łączenie zmiennych, wykonanie zapytania, pobieranie danych oraz zamykanie kursora
  3. Pisanie i monitorowanie kursorów współdzielonych
 3. Explain Plan oraz Autotrace
  1. Przygotowanie do tworzenia planu zapytania
  2. Formatowanie planu zapytania
  3. Poprawne odczytywanie drzewa planu zapytania
  4. Wykorzystanie opcji SQL*Plus’a - AUTOTRACE
  5. Porównanie planu zapytania z danymi widoku V$SQL_PLAN
 4. Trace’owanie
  1. Wstęp i przygotowanie procesu SQL Trace
  2. Formatowanie pliku śladu przy pomocy TKPROF
  3. Zrozumienie i interpretacja przetworzonego pliku śladu
 5. Optymalizator zapytań
  1. Przegląd sposobów optymalizacji - optymalizator regułowy i kosztowy
  2. Wybór celu optymalizacji
  3. Sposoby dostępu do danych
 6. Indeksy i sposoby dostępu
  1. Czym jest ROWID?
  2. Zrozumienie budowy i działania indeksu B-drzewo
  3. Indeksy wielokolumnowe
  4. Wpływ operacji DML na indeksy
  5. Metody dostępu do indeksów
  6. Metoda skip scanning w indeksie wielokolumnowym
  7. Monitorowanie indeksów
 7. Zbieranie statystyk
  1. Co to są statystyki?
  2. Metody zbierania statystyk
  3. Użycie pakietu DBMS_STATS, a komenda ANALYZE
  4. Statystyki tabel, kolumn i indeksów
  5. Statystyki systemowe
  6. Utrzymywanie statystyk
  7. Selektywność danych
  8. Tworzenie histogramów dla kolumn
  9. Przenoszenie statystyk
 8. Wskazówki dla optymalizatora
  1. Ustawienie sposobu optymalizacji
  2. Co to są wskazówki?
  3. Wskazówki wpływające na wybór ścieżki dostępu
  4. Transformacja zapytań
  5. Kolejność i sposoby łączeń tabel
  6. Wskazówki a przetwarzanie widoków
  7. Pozostałe wskazówki
 9. Sortowanie danych i łączenie tabel
  1. Opis operacji sortowania
  2. Top-N SQL
  3. Sposoby złączenia tabel w zapytaniu: nested loop, merge join, hash join
  4. Złączenia zewnętrzne
  5. Optymalizacja złączeń
  6. Obliczanie kosztu złączenia
  7. Złączenie gwiazda i zapytania hierarchiczne
  8. Podzapytania, a sposoby złączenia
 10. Plan stabilności
  1. Tworzenie outline’ów
  2. Wykonanie zapytań w oparciu u outline’y
  3. Utrzymanie publicznych i prywatnych outline’ów
  4. Klonowanie i przenoszenie outline’ów
 11. Indeksy – część II
  1. Struktura indeksów bitmapowych
  2. Kiedy należy używać indeksy bitmapowe
  3. Tworzenie i utrzymanie indeksów bitmapowych
  4. Transformacja gwiazdy zapytania w oparciu o indeksy bitmapowe
  5. Indeksy funkcyjne
  6. Indeksy z odwróconym kluczem
  7. Tabele o organizacji indeksowej
 12. Widoki materializowane
  1. Opis widoków materializowanych i ich zastosowanie
  2. Tworzenie widoków materializowanych
  3. Typy widoków materializowanych
  4. Tryby odświeżania
  5. Przepisywanie zapytania w oparciu o widok materializowany
 13. Przetwarzanie równoległe
  1. Zrozumienie przetwarzania równoległego
  2. Stopień zrównoleglenia
  3. Ustawienie bazy do przetwarzania równoległego
  4. Plan wykonania zapytania równoległego
  5. Strojenie zapytań równoległych - wskazówki
zegar 24/7 Wsparcie
od expertDBA
glob Pomoc
zdalna
ludzie Dedykowane
zasoby DBA
zegar Dostosowane
SLA