Podstawy Hurtowni Danych

ORADW02

Czego nauczysz się na tym szkoleniu?

Podczas tych konsultacji, uczestnicy poznają zadania związane z planowaniem, projektowaniem, budowaniem, wypełnianiem i utrzymywaniem hurtowni danych. Studenci poznają przyczyny budowania systemów hurtowni danych jako system wspomagający decyzje w  dzisiejszym biznesie. Podczas zajęć zostaną przedstawione różne technologie i narzędzia służące do projektowania, budowania i zarządzania i  hurtownią danych.

Przeznaczenie

Administratorzy baz danych
Kierownicy projektów
Administratorzy hurtowni danych

Wymagania

Język zapytań SQL

Czas trwania

2 dni

Poziom

1

 1. Business Intelligence i hurtownie danych
  1. Zastosowanie Business Intelligence (BI)
  2. Hurtownie danych a systemy transakcyjne OLTP
  3. Systemy zarządzania informacją i systemy wspomagania decyzji (DSS)
  4. Typowe zastosowanie hurtowni danych
 2. Definicja hurtowni danych - terminologia
  1. Definicja hurtowni danych
  2. Właściwości i charakterystyka hurtowni danych
  3. Komponenty projektu hurtowni danych
  4. Komponenty hurtowni danych
  5. Hurtownie danych a Markety danych (data marts)
 3. Planowanie i zarządzanie projektem hurtowni danych
  1. Pozyskanie zaangażowania biznesowego
  2. Zebranie wymagań biznesowych
  3. Implementacja procesów i wymagań
 4. Modelowanie hurtowni danych
  1. Fazy projektowania bazy danych hurtowni danych
  2. Zdefiniowanie modelu biznesowego
  3. Wybór architektury
  4. Tworzenie modelu wymiarowego
  5. Stosowanie wymiaru czasu w hurtowni danych
  6. Podsumowywanie danych
  7. Tworzenie modelu fizycznego
 5. Budowanie hurtowni danych – E ekstrakcja danych
  1. Ekstrakcja, transformacja i załadunek
  2. Analiza źródeł danych
  3. Ekstrakcja danych
  4. Techniki ekstrakcji
 6. Budowanie hurtowni danych – T transformacja danych
  1. Transformacja
  2. Transformacja danych: problemy i ich rozwiązania
  3. Jakość danych
  4. Techniki transformacji
  5. Narzędzia transformujące
 7. Budowanie hurtowni danych – L załadunek danych
  1. Załadunek danych do hurtowni danych
  2. Zbudowanie procesu załadunku
  3. Załadunek danych
  4. Czynności po załadunku danych
 8. Odświeżanie danych hurtowni
  1. Wykrywanie i dodawanie zmienionych danych
  2. Wymagania związane z załadunkiem nowych danych
  3. Ograniczenia metod aplikowania zmian
 9. Metadane
  1. Definicja metadanych hurtowni danych
  2. Typy metadanych
  3. Narzędzia zarządzające metadanymi
 10. Zarządzanie hurtownią danych
  1. Zarządzanie przyrostem danych
  2. Archiwizacja i odtwarzanie
  3. Zwiększanie wydajności hurtowni danych
zegar 24/7 Wsparcie
od expertDBA
glob Pomoc
zdalna
ludzie Dedykowane
zasoby DBA
zegar Dostosowane
SLA