Administracja Serwerem SQL Server

SQLDBA01

Czego nauczysz się na tym szkoleniu?

To szkolenie pozwoli słuchaczom nabyć wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające na instalację, konfiguracje, administrację i rozwiązywanie problemów w systemie relacyjnych baz danych Microsoft SQL Server 2019.

Przeznaczenie

Administratorzy baz danych

Wymagania

Znajomość środowiska Windows

Czas trwania

5 dni

Poziom
  1. Wprowadzenie do SQL Server 2019
  2. Planowanie oraz instalacja SQL Server 2019
  3. Zarządzanie plikami bazy danych
  4. Zarządzanie bezpieczeństwem
  5. Wykorzystanie automatyzacji zadań
  6. Archiwizowanie baz danych
  7. Odtwarzanie baz danych
  8. Monitorowanie wydajności
  9. Przenoszenie i transformacja danych
  10. Dostępność i odporność na awarie
zegar 24/7 Wsparcie
od expertDBA
glob Pomoc
zdalna
ludzie Dedykowane
zasoby DBA
zegar Dostosowane
SLA