Programowanie w języku PL/SQL

ORADBA05

Czego nauczysz się na tym szkoleniu?

Te konsultacje są wprowadzeniem do języka PL/SQL, pomogą one zrozumieć słuchaczom zalety tego potężnego języka programowania. Podczas ćwiczeń studenci naucza się tworzyć bloki PL/SQL kodu aplikacji, który może być wykorzystywany przez różne formularze, raporty i aplikacje zarządzające danymi. Słuchacze nauczą się tworzyć procedury, funkcje, pakiety i triggery bazodanowe.

Studenci będą wykorzystywać SQL Developer do tworzenia jednostek programowych. Słuchacze nauczą się także zarządzać jednostkami PL/SQL, triggerami bazodanowymi, zależnościami między obiektami, operacjami na dużych obiektach i stosować wewnętrzne pakiety Oracle. Zajęcia te przygotowują do egzaminu Oracle Certified Professional.

Przeznaczenie

Administratorzy baz danych
Analitycy systemowi

Wymagania

Praca w narzędziu SQL Developer
ORA04 - Oracle Język Zapytań SQL

Czas trwania

5 dni

Poziom

1

 1. Wprowadzenie
  1. Opis języka PL/SQL
  2. Użycie PL/SQL przez programistów DBA
  3. Omówienie zalet PL/SQL
  4. Anonimowy blok PL/SQL
  5. Struktura bloku PL/SQL
 2. Deklaracja zmiennych
  1. Blok PL/SQL i jego sekcje
  2. Opis zmiennych w PL/SQL
  3. Zmienne PL/SQL i zmienne środowiska zewnętrznego
  4. Zmienne i stałe
  5. Uruchamianie bloku PL/SQL
 3. Pisanie uruchamialnych poleceń
  1. Rozpoznawanie różnic sekcji wykonywalnej
  2. Bloki zagnieżdżone
  3. Uruchamianie i testowanie bloku PL/SQL
 4. Współpraca z serwerem Oracle
  1. Pisanie realizacja poleceń SELECT w bloku PL/SQL
  2. Dynamiczna deklaracja typów danych i zakresu typu
  3. Wykonywanie operacji DML w bloku PL/SQL
  4. Kontrolowanie transakcji w bloku PL/SQL
 5. Pisanie struktur kontrolnych
  1. Użycie struktur kontrolnych w PL/SQL
  2. Konstrukcja warunku IF
  3. Konstrukcja różnych rodzajów pętli LOOP
  4. Pętle wewnętrzne
  5. Tablice logiczne
 6. Praca z kompozytowymi typami danych
  1. Tworzenie rekordów PL/SQL zdefiniowanych przez użytkownika
  2. Tworzenie tablic PL/SQL
  3. Tworzenie tablic rekordów PL/SQL
  4. Różnice miedzy rekordami, tablicami i tablicami rekordów
 7. Pisanie kursorów typu Explicit
  1. Użycie zmiennych rekordowych
  2. Różnice między kursorami Explicite i Implicite
  3. Pisanie kursora w pętli LOOP
 8. Zaawansowane właściwości kursorów
  1. Pisanie kursora wykorzystującego parametry
  2. Zastosowanie kursora z klauzulą FOR UPDATE
  3. Użycie zmiennych tablicowych
  4. Użycie tabel rekordów
 9. Przechwytywanie wyjątków
  1. Definicja wyjątków w PL/SQL
  2. Rozpoznawanie nieprzechwyconych wyjątków
  3. Różne typy przechwytywania wyjątków
  4. Propagacja wyjątków w zagnieżdżonych blokach
  5. Komunikaty o wystąpieniu wyjątku
 10. Tworzenie procedur
  1. Zastosowanie procedur
  2. Tworzenie procedur
  3. Tworzenie procedur z argumentami
  4. Wywoływanie procedur
  5. Usuwanie procedur
 11. Tworzenie funkcji
  1. Zastosowanie funkcji
  2. Tworzenie funkcji
  3. Wywoływanie funkcji
  4. Usuwanie funkcji
  5. Różnice między funkcją a procedurą
 12. Zarządzanie podprogramami
  1. Opis wymaganych uprawnień systemowych
  2. Opis wymaganych uprawnień obiektowych
  3. Zapytania do odpowiednich widoków
  4. Wykrywanie błędów
 13. Tworzenie pakietów
  1. Opis pakietów i ich komponentów
  2. Tworzenie pakietów zawierających podprogramy prywatne i publiczne
  3. Wywoływanie obiektów w pakiecie
  4. Usuwanie pakietów
 14. Inne właściwości pakietów
  1. Zastosowanie przeciążenia w pakietach
  2. Inicjalizacja zmiennych w procedurze jednorazowej
  3. Opis stanów zmiennych pakietu, kursorów, tablic i rekordów
  4. Zapytania do odpowiednich widoków
 15. Zastosowanie wewnętrznych pakietów Oracle
  1. Opis pakietów wbudowanych
  2. Przykłady zastosowania
  3. Dynamiczny SQL
 16. Tworzenie triggerów
  1. Różne typy triggerów
  2. Omówienie ograniczeń w zastosowani triggerów
  3. Tworzenie triggerów
  4. Usuwanie triggerów
 17. Inne właściwości triggerów
  1. Tworzenie triggerów reagujących na poszczególne akcje w bazie danych
  2. Ograniczenia triggerów
  3. Kiedy należy korzystać z triggerów
  4. Zapytania do odpowiednich widoków
 18. Zarządzanie zależnościami
  1. Opis zależności
  2. Zarządzanie obiektami PL/SQL podczas rekompilacji
 19. Zarządzanie wielkimi obiektami
  1. Porównanie obiektów LONG/RAW/LONG RAW z LOB
  2. Zrozumienie obiektów typu LOB
  3. Zarządzanie obiektami typu BFILE
  4. Zastosowanie PL/SQL z obiektami LOB
  5. Tworzenie tablic z kolumnami typu LOB
  6. Zastosowanie pakietu DBMS_LOB
  7. Tworzenie Temporary LOB
zegar 24/7 Wsparcie
od expertDBA
glob Pomoc
zdalna
ludzie Dedykowane
zasoby DBA
zegar Dostosowane
SLA