Zarządzanie narzędziem RMAN

ORADBA06

Czego nauczysz się na tym szkoleniu?

Konsultacje te zostały przygotowane w celu przedstawienia metod archiwizacji i odtwarzania serwera baz danych Oracle, za pomącą narzędzia Recovery Manager - RMAN. Podczas zajęć zostanie omówiona koncepcja, architektura i konfiguracja narzędzia RMAN. Omówione zostaną wszystkie rodzaje archiwizacji i odtwarzania, jakie można wykonać w narzędziu RMAN. Program konsultacji zawiera również, przedstawienie metod zarządzania środowiskiem Recovery Manager  jego optymalizację i kontrolę błędów.

Przeznaczenie

Administratorzy baz danych

Wymagania

ORA01 - Oracle Administracja Serwerem

Czas trwania

3 dni

Poziom

2

 1. Omówienie narzędzia Recovery Manager
  1. Czym jest RMAN
  2. Zastosowanie RMAN
  3. Architektura i komponenty RMAN
  4. Recovery Catalog
  5. Kanały
  6. Operacje UNDO
  7. Operacje REDO
  8. Opcja NOLOGGING
 2. Konfiguracja narzędzia RMAN
  1. Podstawowe zadania konfiguracyjne
  2. Praca z RMAN w opcji nocatalog
  3. Tworzenie katalogu odtwarzania
  4. Tworzenie użytkownika RMAN
  5. Tworzenie repozytorium
  6. Rodzaje zastosowania katalogu odtwarzania
  7. Sposoby uruchamiania narzędzia RMAN
  8. Rejestrowanie bazy danych w katalogu odtwarzania
  9. Zarządzanie katalogiem odtwarzania
  10. Automatyczna alokacja kanałów
  11. Usuwanie katalogu odtwarzania
 3. RMAN - backup
  1. Rodzaje archiwizacji
  2. Komenda BACKUP
  3. Znaczniki backup
  4. Zwielokrotnianie kopii plików
  5. Backup przyrostowy
  6. Backup kumulacyjny
  7. Archiwizacja logów archiwalnych
  8. Testowanie backupu
 4. Operacje RESTORE i RECOVERY
  1. Komenda RESTORE
  2. Kroki procesu RESTORE
  3. Optymalizacja odtwarzania
  4. Odtwarzanie plików danych
  5. Odtwarzanie przestrzeni tablic
  6. Odtwarzanie logów archiwalnych
  7. Odtwarzanie pliku parametrów
  8. Odtwarzanie w przypadku utracenia wszystkiego
  9. Operacja RECOVERY i jej typy
  10. Operacja RECOVERY – zwielokrotnianie procesów
  11. Odtwarzanie niekompletne
  12. Recovery na poziomie bloku
 5. RMAN - zarządzanie
  1. Komenda CROSSCHECK
  2. Komenda LIST
  3. Komenda REPORT
  4. Raportowanie obiektów wymagających archiwizacji
  5. Raportowanie obiektów niedających się odtworzyć
  6. Raportowanie przestarzałych archiwów i kopii
  7. Raportowanie schematu bazy danych
  8. Opcje CHANGE..UNAVILABLE i CHANGE..VAILABLE
  9. CHANGE..UNCATALOG
  10. Usuwanie archiwów i kopii
  11. Usuwanie przestarzałych archiwów
  12. Składowanie skryptów
  13. Zarządzanie w przypadku pracy NOCATALOG
 6. RMAN - kontrola błędów
  1. Rodzaje komunikatów
  2. Opcja DEBUG
  3. Numeracja błędów
  4. Interpretacja błędów
  5. Narzędzie sbttest
  6. Sprawdzanie zawansowania operacji backup i restore
  7. Wykrywanie plików wymagających odtwarzania
  8. Rozwiązywanie problemów z brakiem uprawnień
 7. RMAN - optymalizacja wydajności
  1. Alokacja buforów dyskowych
  2. Operacje I/O synchroniczne a asynchroniczne
  3. Przełączanie bieżących plików logu i operacje punktu kontrolnego
  4. Zarządzanie bieżącymi plikami logu
  5. Zarządzanie bieżącymi plikami logu używając OMF
  6. Zwielokrotnianie bieżących plików logu
  7. Archiwizacja bieżących plików logu
  8. Uzyskiwanie informacji o bieżących i zarchiwizowanych plikach logu
zegar 24/7 Wsparcie
od expertDBA
glob Pomoc
zdalna
ludzie Dedykowane
zasoby DBA
zegar Dostosowane
SLA