Zarządzanie Oracle Data Guard

ORADBA07

Czego nauczysz się na tym szkoleniu?

Administrator baz danych Oracle - Oracle DBA zarządza najbardziej zaawansowanymi technologicznie systemami informatycznymi i uzyskuje jedne z najwyższych zarobków w branży IT. Te konsultacje są Twoim pierwszym krokiem w kierunku zostania Oracle DBA, pokrywa ono wszystkie podstawowe czynności administratorskie. Podczas zajęć nauczysz się jak projektować, tworzyć i zarządzać bazą danych Oracle.

Słuchacze zostaną zapoznani z koncepcją architektury bazy danych Oracle, jak i sposobem interakcji między jej kluczowymi komponentami. Słuchacze także nauczą się jak utworzyć operacyjną bazę danych i właściwie zarządzać jej poszczególnymi strukturami, w jak najbardziej efektywny i wydajny sposób. Zajęcia są złożone z wykładów zakończonych laboratoriami. Konsultacje te przygotowują do egzaminu Oracle Certified Associate #1Z0-031.

Przeznaczenie

Architekci systemów informatycznych
Administratorzy baz danych

Wymagania

ORA01 -  Oracle Administracja Serwerem

Czas trwania

2 dni

Poziom

3

 1. Wprowadzenie do Data Guard
  1. Czym jest Data Guard ?
  2. Wymagania operacyjne
  3. Architektura Data Guard
  4. Log Transport Services
  5. Log Apply Services
  6. Role Management Services
  7. Architektura procesu Standby
  8. Różne środowiska Oracle Data Guard
  9. Modele operacyjne bazy danych Standby
  10. Role bazy danych
  11. Failover and Switchover
  12. Interfejsy zarządzania Oracle Data Guard
 2. Tworzenie środowiska bazy danych Standby
  1. Rozważania związane wybraniem rodzaju środowiska Standby
  2. Tworzenie bazy danych Standby
  3. Tworzenie plików bazy danych Standby
  4. Tworzenie pliku parametrów bazy danych Standby
 3. Log Transport Services
  1. Wprowadzenie do Log Transport Services
  2. Możliwości Log Transport Services
  3. Interfejsy zarządzania Log Transport Services
  4. Konfiguracja LTS na bazie danych Primary
  5. Konfiguracja LTS na bazie danych Standby
  6. LTS - modele zachowania dostępności danych
  7. Optymalizacja sieci dla LTS
  8. Monitorowanie LTS
 4. Log Apply Services
  1. Wprowadzenie do Log Apply Services
  2. Architektura wykorzystywanych procesów
  3. Zarządzanie i monitorowanie procesu odtwarzania
  4. Zarządzanie lukami w przesyłaniu logów
  5. Zarządzanie plikami danych
  6. Model Read-Only
  7. Monitorowanie Log Apply Services
 5. Zarządzanie środowiskiem Data Guard
  1. Role bazy danych
  2. Zmiana roli pełnionej przez bazę danych
  3. Operacja Switchover
  4. Operacja Failover
  5. Archiwizacja bazy danych Primary za pomocą bazy Standby
  6. Monitorowanie zdarzeń wpływających na pracę bazy danych Standby
  7. Reakcja na zdarzenia wpływające na pracę bazy danych Standby
  8. Baza danych Standby w konfiguracji Real Application Clusters
 6. Przykładowe scenariusze zastosowania Data Guard
  1. Scenariusz 1 - 12
zegar 24/7 Wsparcie
od expertDBA
glob Pomoc
zdalna
ludzie Dedykowane
zasoby DBA
zegar Dostosowane
SLA