Administracja serwerem Oracle

ORADBA10

Czego nauczysz się na tym szkoleniu?

Podczas tych konsultacji zostaną omówione możliwości usług sieciowych Oracle w z złożonych systemach sieciowych, jak i standardowych rozwiązaniach Client Server. W czasie zajęć zostaną szczegółowo omówione różne metody połączeń sieciowych dostępnych w Oracle. Dodatkowymi tematami poruszanymi podczas konsultacji są sprawy związane ze skalowalnością, metodami optymalizacji wydajności i rozwiązywaniem problemów sieci. Wszystkie omawiane tematy zostaną przedstawione w formie wykładów, praktycznych prezentacji jak i laboratoriów wykonywanych przez uczestników.

Przeznaczenie

Architekci systemów informatycznych
Administratorzy baz danych

Wymagania

ORA01 - Oracle Administracja Serwerem

Czas trwania

2 dni

Poziom

2

 1. Usługi sieciowe Oracle - podstawy
  1. Oracle Net Services
  2. Połączenia z bazą danych poprzez http
  3. Narzędzia do konfiguracji i administracji Oracle Net Services
  4. Oracle Net Manager
  5. Oracle Net Configuration Assistant
  6. Oracle Net modele konfiguracji
  7. Pliki konfiguracyjne
  8. Host Naming
  9. Local Naming
  10. Oracle Names
  11. Directory Naming
  12. Nawiązywanie połączenia z serwerem Oracle
 2. Oracle Net Services Directory Naming
  1. Czym jest Directory Naming ?
  2. Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
  3. Oracle Internet Directory (OID)
  4. Architektura OID
  5. Instancja serwera katalogowego
  6. Ustanawianie serwera katalogowego
  7. Directory Information Tree (DIT)
 3. Konfiguracja nazewnictwa katalogu
  1. Tworzenie nowych wpisów DIT
  2. Konfiguracja kontekstu
  3. Tworzenie wpisów Net Service Name
 4. Migracja do Direktory Naming
  1. Migracja z Local Naming
  2. Migracja z Oracle Names
 5. Oracle Connection Manager
  1. Wprowadzenie do Oracle Connection Manager
  2. Procesy Oracle Connection Manager
  3. Architektura Oracle Connection Manager
  4. Zwielokrotnianie sesji
  5. Konfiguracja Oracle Connection Manager
  6. Plik cman.ora
  7. Konfiguracja klientów
  8. Konfiguracja Gateway Process Address
  9. Konfiguracja Listener Address
  10. Narządzie Oracle Connection Control Utility
  11. Uruchamianie Oracle Connection Manager
  12. Wyłączanie Oracle Connection Manager
  13. Komendy Oracle Connection Control Utility
  14. Rozwiązywanie problemów
 6. Oracle Net Services funkcje zawansowane
  1. Connection Pooling
  2. Connection Load Balancing
  3. Transparent Application Failover
  4. Konfiguracja wywołań zdalnych procedur
 7. Monitorowanie Oracle Net services
  1. Narzędzia diagnostyczne
  2. Metody testowania połączenia z serwerem
  3. Pliki logu i pliki śladu
  4. Ustawianie parametrów logowania
  5. Analiza logu
  6. Ustawianie parametrów śledzenia
  7. Analiza plików śladu
 8. Optymalizacja wydajności
  1. Session Data Unit
  2. Optymalizacja kolejki procesu nasłuchu
  3. Konfiguracja Load Balancing
zegar 24/7 Wsparcie
od expertDBA
glob Pomoc
zdalna
ludzie Dedykowane
zasoby DBA
zegar Dostosowane
SLA