Oracle Real Application Clusters Dla Administratorów

ORADBA11

Czego nauczysz się na tym szkoleniu?

Dzięki tym konsultacjom uczestnicy  poznają  podstawowe możliwości oraz  zastosowanie technologii Oracle Real Application Clusters (RAC) . Uczestnicy nauczą się jak instalować , konfigurować  i administrować  Oracle Clusterware, Real Application Clusters oraz Automatic Storage Managment. Słuchacze również nauczą się administrować  bazą danych w środowisku RAC stosując zarówno narzędzia linii komend  jak i Enterprises Manager Grid Control.  Uczestnicy nauczą się jak dodawać i usuwać  nody klastra. Pod czas tych konsultacji każdy  z  słuchaczy ma do dyspozycji własne środowisko RAC.

Przeznaczenie

Architekci systemów informatycznych
Administratorzy baz danych

Wymagania

ORA01 - Administracja Serwerem
ORA02 - Archiwizacja i Odtwarzanie

Czas trwania

4 dni

Poziom

3

 1. Wprowadzenie do Real Application Clusters
  1. Opis i zastosowanie technologii RAC
  2. RAC - wysoka dostępność danych
  3. RAC - nieograniczona skalowalność
 2. Architektura i koncepcja RAC
  1. Komponenty Cluster Ready Services (CRS)
  2. Komponenty Real Application clusters (RAC)
  3. Różne rodzaje plików w RAC
  4. Techniki tworzenia wspólnego nośnika danych RAC
  5. Opis przyczyny stosowania usług RAC
  6. Adresy wirtualne VIP w RAC
 3. Instalacja i konfiguracja RAC
  1. Opis procesu instalacji RAC
  2. Czynności przed instalacyjne
  3. Instalacja Oracle Clusterware
  4. Instalacja i konfiguracja Automatic Storage Management (ASM)
  5. Instalacja oprogramowania bazy danych
  6. Tworzenie bazy danych w środowisku RAC
  7. Instalacja agenta Enterprise Manager
 4. Administracja bazą danych RAC
  1. Korzystanie z narzędzia Enterprise Manager
  2. Uruchamianie i stopowanie instancji RAC
  3. Parametry inicjalizacyjne w środowisku RAC
  4. Pliki SPFILE w środowisku RAC
  5. Modyfikacja parametrów inicjalizacyjnych w środowisku RAC
  6. Dodawanie node do klastra
  7. Komunikaty RAC w Enterprises Manager
 5. Automatic Storage Management (ASM)
  1. Opis mechanizmu automatic Storage Management
  2. Instalacja oprogramowania ASM
  3. Tworzenie instancji ASM
  4. Konfiguracja parametrów inicjalizacyjnych bazy danych i instancji ASM
  5. Dostęp do instancji ASM
  6. Administracja instancją ASM w narzędziu Enterprise Manager
  7. Uruchamianie i stopowanie instancji ASM
  8. Grupy dysków ASM
  9. Tworzenie, zarządzanie i monitorowanie wydajności grup dysków
  10. Pliki ASM
 6. Administracja zasobami dyskowymi
  1. Zarządzanie grupami plików logu w środowisku RAC
  2. Zrządzanie przestrzeniami tabel typu UNDO w środowisku RAC
  3. Narzędzie SRVCTL w zarządzaniu instancjami ASM
  4. Migracja pliku SPFILE do ASM
  5. Migracja plików kontrolnych do ASM
  6. Migracja plików bazy danych do ASM
 7. Usługi w środowisku RAC
  1. Opis tworzenie i zarządzanie usługami
  2. Zastosowanie usług w aplikacjach klienckich
  3. Zastosowanie usług w Database Resource Manager
  4. Zastosowanie usług w SCHEDULER
  5. Ustawianie thresholds
  6. Widoki wydajnościowe usług
  7. Zarządzanie usługami w Enterprise Manager
 8. Wysoka dostępność połączeń
  1. Konfiguracja client side connect-time load balancing
  2. Konfiguracja client side connect-time failover
  3. Konfiguracja server side connect-time load balancing
  4. Opis i zalety mechanizmu Fast Application Notification (FAN)
  5. Implementacja Server-Side Callouts
  6. Konfiguracja Server-Side i Client-Side ONS
  7. Konfiguracja Transparent Application Failover (TAF)
 9. Wysoka dostępność połączeń
  1. Konfiguracja client side connect-time load balancing
  2. Konfiguracja client side connect-time failover
  3. Konfiguracja server side connect-time load balancing
  4. Opis i zalety mechanizmu Fast Application Notification (FAN)
  5. Implementacja Server-Side Callouts
  6. Konfiguracja Server-Side i Client-Side ONS
  7. Konfiguracja Transparent Application Failover (TAF)
 10. Zarządzanie archiwizacją i odtwarzaniem w środowisku RAC
  1. Konfiguracja trybu ARCHIVELOG w bazie danych RAC
  2. Konfiguracja Flash Recovery w bazie danych RAC
  3. Konfiguracja RMAN środowisku RAC
  4. Archiwizacja i odtwarzanie Oracle Cluster Registry (OCR)
 11. Strojenie wydajności środowiska RAC
  1. Opis podstawowych komponentów mających wpływ na wydajność RAC
  2. Wait events, global enques i startstyki systemowe
  3. Monitorowanie wydajności w Enterprise Manager
  4. Zastosowanie Automatic Workload Repository w środowisku RAC
  5. Zastosowanie Automatic Database Diagnostic Monitor w środowisku RAC
zegar 24/7 Wsparcie
od expertDBA
glob Pomoc
zdalna
ludzie Dedykowane
zasoby DBA
zegar Dostosowane
SLA