Strojenie wydajności bazy danych Oracle

ORADBA03

Czego nauczysz się na tym szkoleniu?

Strojenie wydajności bazy danych, jest krytycznym zadaniem, pozwalającym na osiągnięcie efektywnej pracy systemu informatycznego. Redukcja czasów oczekiwania, zwiększanie wydajności procesu użytkownika i wzrost wydajności bazy danych Oracle, są krytycznymi czynnikami optymalnej pracy bazy danych. Podczas tych zajęć nauczysz się od ekspertów sposobu inteligentnego projektowania bazy danych i metod jej strojenia w celu uzyskania najwyższej wydajności. Te konsultacje pokażą uczestnikom jak ważne jest prawidłowe zaprojektowanie bazy danych, jak i zapozna z metodami strojenia produkcyjnej bazy danych.

Tematyka zajęć skupia się na strojeniu bazy danych i instancji, a nie optymalizacji pracy komponentów poszczególnego systemu operacyjnego. Uczestnicy będą mieli szanse na praktyczne doświadczenie strojenia serwera Oracle. W laboratoriach będą wykorzystywane narzędzia Oracle, takie jak Enterprise Manager – Diagnostic Tubing Pack i STATSPACK. Uczestnicy nauczą się, w jaki sposób rozpoznawać i rozwiązywać powszechne problemy związane z wydajnością pracy bazy danych Oracle. Zajęcia te przygotowuje do egzaminu Oracle Certified Professional #1Z0-033.

Przeznaczenie

Administratorzy baz danych

Wymagania

ORA01 - Oracle 12C Administracja Serwerem
ORA02 - Oracle 12C Sieciowość Archiwizacja i Odtwarzanie
ORA04 - Oracle 12C Język Zapytań SQL

Czas trwania

4 dni

Poziom

2

 1. Podstawy Strojenia bazy danych Oracle
  1. Role administratorów podczas strojenia bazy danych
  2. Fazy strojenia
  3. Cele strojenia
  4. Powszechne problemy związane z wydajnością
  5. Metodologia strojenia
 2. Narzędzia diagnostyczne i strojące
  1. Plik alertu
  2. Pliki śladu procesów drugoplanowych
  3. Pliki śladu procesów użytkowników
  4. Widoki słownika danych zawierające statystyki
  5. Dynamiczne widoki wydajności
  6. Parametr TIMED_STATISTICS
  7. Pakiet statistics
  8. STATSPACK
 3. Ustalanie wielkości Shared Pool
  1. Omówienie Shared Pool
  2. Strojenie bufora bibliotecznego
  3. Polecenia typu REUSE
  4. Korzystanie z zakresu zarezerwowanego
  5. Utrzymywanie wielkich obiektów
  6. Strojenie bufora słownikowego
 4. Ustalanie wielkości Buffer Cache
  1. Omówienie Buffer Cache
  2. Parametry określające rozmiar Buffer Cache
  3. Parametr Buffer Cache Advisory
  4. Dynamiczna zmiana rozmiarów komponentów SGA
  5. Zwiększanie rozmiaru komponentu SGA
 5. Ustalanie wielkości innych struktur SGA
  1. Ustalanie rozmiaru Redo Log Buffer
  2. Wykrywanie problemów Log Buffer
  3. Rozwiązanie problemów Log Buffer
  4. Ustalanie rozmiaru Java Pool
 6. Konfiguracja bazy danych i operacje I/O
  1. Rozmieszczanie plików na wielu dyskach
  2. Poziom wykorzystania przestrzeni tabel
  3. Wykrywanie niewłaściwego wykorzystania przestrzeni tabel
  4. Przenoszenie plików danych
  5. Strojenie pełnych skanowań tablic
  6. Strojenie punktów kontrolnych
  7. Konfiguracja plików logu
 7. Optymalizacja operacji sortowania
  1. Czym jest proces sortowania
  2. Parametry Sort Area
  3. Strojenie operacji sortowania
  4. Strojenie segmentów tymczasowych
  5. Redukcja operacji sortowania
  6. Wykrywanie operacji sortownaia
  7. Unikanie operacji sortowania
  8. Narzędzia diagnostyczne
 8. Diagnoza problemów z zakleszczeniami
  1. Zakleszczenia
  2. Rodzaje zakleszczeń
  3. Redukcja zakleszczeń
  4. Zakleszczenia Shared Pool i Libreary Cache
 9. Strojenie segmentów wycofania
  1. Opis zastosowania segmentów wycofania
  2. Użycie i konfiguracja segmentów wycofania
  3. Wykrywanie problemów związanych z segmentami wycofania
  4. Rozwiązywanie problemów z związanych z segmentami wycofania
  5. Tworzenie segmentów wycofania
  6. Przydzielanie transakcji do segmentu wycofania
  7. Opis Systemu Undo
 10. Monitorowanie i wykrywanie blokad
  1. Blokady danych
  2. Typy blokad DML
  3. Poziomy blokad
  4. Typy blokad DDL
  5. Wykrywanie blokad
  6. Monitorowanie aktywności blokad
  7. Blokady śmiertelne
 11. Strojenie Oracle Shared Server
  1. Zastosowanie Oracle Shared Server
  2. Kiedy Oracle Shared Server jest wymagany
  3. Monitorowanie procesów rozdzielających
  4. Monitorowanie procesów serwera
  5. Zwiększanie bądź zmniejszanie ilości procesów rozdzielających
  6. Zwiększanie bądź zmniejszanie ilości procesów serwera
  7. Monitorowanie użycia procesów
  8. Monitorowanie użycia pamięci
 12. Strojenie aplikacji
  1. Rola DBA
  2. Struktury danych Oracle
  3. Struktury składowania danych
  4. Klastry
  5. Indeksy
  6. B-Tree
 13. Efektywne wykorzystywanie bloków danych
  1. Alokacja ekstentów
  2. Monitorowanie zajętego miejsca w segmentach
  3. Bloki bazy danych
  4. Łańcuchowanie i migracja
  5. Wykrywanie łańcuchowania i migracji
  6. Usuwanie łańcuchowania i migracji
 14. Strojenie poleceń SQL
  1. Optymalizator kosztowy i optymalizator regułowy
  2. Stored Outlines
  3. Tworzenie Stored Outlines
  4. Zarządzanie Stored Outlines
  5. Hints
zegar 24/7 Wsparcie
od expertDBA
glob Pomoc
zdalna
ludzie Dedykowane
zasoby DBA
zegar Dostosowane
SLA