PL/SQL dla administratorów

ORADBA12

Czego nauczysz się na tym szkoleniu?

Te konsultacje wprowadzą administratorów do języka PL/SQL i pomogą im zrozumieć zalety tego języka programowania. Dodatkowo konsultacje te pokażą jak wykorzystywać wbudowane pakiety bazy danych do podnoszenia bezpieczeństwa (szyfrowanie danych, RLS, FGA) danych, a także jak sobie ułatwiać pracę (harmonogramowanie). Pozwoli też inaczej spojrzeć na aplikacje pisane w PL/SQL.

Przeznaczenie

Administratorzy baz danych

Wymagania

Oracle Administracja Serwerem
Oracle Język Zapytań SQL

Czas trwania

3-4 dni

Poziom

2

 1. Wstęp do PL/SQLa
  1. Podstawowe elementy języka PL/SQL
  2. Instrukcje warunkowe
  3. Pętle w PL/SQLu
  4. Obsługa wyjątków
  5. Rekordy
  6. Kolekcje
  7. Procedury, funkcje i pakiety
 2. PL/SQL a SQL
  1. Zagnieżdżanie zapytań w PL/SQL’u
  2. Instrukcje DML
  3. Zarządzanie transakcjami
  4. Wyzwalacze
  5. Dynamiczny SQL
 3. Kursory
  1. Wielokrotne używanie kursorów
  2. Kursory jawne kontra kursory niejawne
  3. Używanie kursorów nie tylko dla zapytań
 4. Szyfrowanie danych
  1. Wstęp do szyfrowania
  2. Porównanie pakietów DBMS_CRYPTO oraz DBMS_OBFUSCATION_TOOLKIT
  3. DBMS_CRYPTO w praktyce
  4. Zarządzanie kluczami
  5. Kryptografia hasłowa
 5. Scheduling
  1. Zarządzanie JOBami
  2. Zarządzanie kalendarzami
  3. Zarządzanie programami
  4. Zarządzanie oknami, logami oraz atrybutami
 6. Row-Level Security
  1. Wstęp do RLS
  2. Używanie RLS
  3. Co nowego w 10g w zakresie RLS
  4. Kontekst aplikacji
 7. Fine-Grained Auditing
  1. Wstęp do FGA
  2. Praca z polisami
  3. Administrowanie FGA
  4. Co nowego w 10g w zakresie FGA
  5. FGA w połączeniu z innymi technikami audytowania
 8. Dodatkowo do określonego programu można dobrać tematyki opcjonalne, w skład których wchodzą:
  1. Zarządzanie resource managerem
  2. Zarządzanie Stored Outlines i planem stabilności
  3. Generowanie wartości losowych – dlaczego DBMS_RANDOM
zegar 24/7 Wsparcie
od expertDBA
glob Pomoc
zdalna
ludzie Dedykowane
zasoby DBA
zegar Dostosowane
SLA