Oracle 12C Zaawansowany PL/SQL

ORAZ02

Czego nauczysz się na tym szkoleniu?

Te konsultacje są przeznaczone dla programistów Oracle 11G, którzy piszą na co dzień aplikacje bazodanowe. Konsultacje oferują słuchaczom obszerne omówienie sposobów pisania optymalnego kodu wykorzystującego zaawansowane metody dostępne w Oracle. Materiał obejmuje ogromne możliwości języka PL/SQL i jego wpływu na dane.

Słuchacze będą uczyć się w jaki sposób poprawiać kod aplikacji, wykorzystywać zaawansowane struktury tj. kolekcje, czy tablice indeksowane do pisania wydajniejszego kodu. Zapoznają się z wieloma pakietami wbudowanymi, które ułatwiają tworzenie zaawansowanych aplikacji. Dowiedzą się w jaki łatwy sposób można sterować dostępem do danych przez poszczególnych użytkowników aplikacji.

Konsultacje te opierają się o szereg ćwiczeń, w czasie których słuchacze będą mogli w sposób praktyczny wykorzystać zdobytą wiedzę.

Przeznaczenie

Programiści aplikacji opartych na bazie Oracle

Wymagania

Znajomość procesu przetwarzania danych
Znajomość SQL
Znajomość podstaw PL/SQL

Czas trwania

3 dni

Poziom

3

 1. Wprowadzenie do języka PL/SQL
  1. Podstawowe konstrukcje programowe w PL/SQL
  2. Co to jest kursor, z jakich faz się składa i jaka jest jego obsługa
  3. Obsługa wyjątków w PL/SQLu
  4. Zależności pomiędzy obiektami i jednostkami programowymi
 2. Ciekawostki projektowe w PL/SQLu dla jednostek programowych
  1. Używanie REF kursorów
  2. Parametry z hintem NOCOPY
  3. Funkcje deterministyczne
  4. Transakcje autonomiczne
  5. Wykonywanie kodu z uprawnieniami twórcy, a wykonującego
 3. Ciekawostki projektowe w PL/SQLu dla pakietów
  1. Używanie pamięci przez pakiety
  2. Pragma SERIALLY_REUSABLE
  3. Przeładowanie procedur w pakietach
  4. Standaryzacja stałych i wyjątków
  5. Wykorzystanie wrappera do ukrywania kodu
 4. C i Java w PL/SQL
  1. Wywoływanie programów napisanych w języku C przy pomocy PL/SQLa
  2. Wywoływanie programów napisanych w języku Java przy pomocy PL/SQLa
 5. Wstęp do projektowania obiektowego
  1. Definicja obiektów
  2. Hierarchia obiektów
  3. Enkapsulacja
  4. Typy obiektów
  5. Dziedziczenie
  6. Polimorfizm
 6. Obiekty w Oracle’u
  1. Tworzenie typów obiektowych
  2. Parametr SELF
  3. Metody i ich wywoływanie
  4. Wybieranie danych z tabel obiektowych
  5. Wstawianie, modyfikowanie i usuwanie obiektów z tabel
  6. Tworzenie i używanie podtypów
 7. Praca z kolekcjami
  1. Wprowadzenie do kolekcji
  2. Tablice zagnieżdżona, a VARRAY’e
  3. Praca z kolekcjami w PL/SQL’u
  4. Porównanie kolekcji z tablicami indeksowanymi
  5. Wskazówki do pracy z kolekcjami i tablicami indeksowanymi
 8. Wydajność kodu i jego strojenie
  1. Wykorzystanie klauzuli RETURNING
  2. Przetwarzanie typu BULK
  3. Przechwytywanie wyjątków FORALL
  4. Natywny kompilacja PL’SQL
  5. Dynamiczny SQL, a wykorzystanie pakietu dbms_sql
  6. SQL, a PL/SQL
  7. Śledzenie kodu PL/SQL’owego
  8. Wykorzystanie pakietu dbms_profiler przy strojeniu kodu
  9. Przechowywanie kodu w pamięci
 9. Pakiety wbudowane
  1. Pakiet dbms_session i jego wykorzystanie do ustawiania ról
  2. Tworzenie programowych blokad
  3. Wysyłanie maili przy pomocy pakietu utl_smtp
 10. Fine-Grained Access
  1. Wprowadzenie do koncepcji
  2. Tworzenie kontekstów
  3. Implementowanie polis
  4. Ograniczenie dostępu do danych poszczególnym użytkownikom aplikacji

ORAZ02 Oracle Zaawansowany PL/SQL

zegar 24/7 Wsparcie
od expertDBA
glob Pomoc
zdalna
ludzie Dedykowane
zasoby DBA
zegar Dostosowane
SLA