Oracle: Optymalizator kosztowy od podszewki

ORAZ01

Czego nauczysz się na tym szkoleniu?

Konsultacje te są przeznaczone dla ludzi zajmujących się strojeniem zapytań SQLowych od pewnego czasu, którzy posiadają podstawową wiedzę na temat ich strojenia, a chcieliby ją znacznie poszerzyć i dogłębnie zrozumieć mechanizmy działania optymalizatora kosztowego. Słuchacze nie dowiedzą się do czego służą poszczególne hinty i który indeks lepiej stosować, zapoznają się natomiast jak są liczone poszczególne koszty i które parametry (także te nieudokumentowane) mają wpływ na wybór danej ścieżki przez optymalizator.

Przeznaczenie

Osoby odpowiedzialne za strojenie aplikacji i zapytań SQL

Wymagania

Podstawowa wiedza w zakresie strojenia zapytań SQL

Czas trwania

3 dni

Poziom

2

 1. Wstęp do optymalizacji kosztowej
 2. Skanowanie tabeli
  1. Wpływ parametru db_file_multiblock_read_count na ostateczny koszt skanowania
  2. Wielkość bloku, a szybkość skanowania tabeli
  3. Wpływ statystyk systemowych na wybór ścieżki
  4. Wpływ predykatów na ostateczny koszt
  5. Odczyt zrównoleglony a koszty
  6. Index fast full scan
  7. Wpływ partycjonowania na optymalizator kosztowy
 3. Selektywność na pojedynczej tabeli
  1. Czym jest selektywność i skąd optymalizator czerpie o niej wiedzę
  2. Wartości null, a selektywność
  3. Wpływ list na selektywność
  4. Predykat zakresowy, a selektywność
  5. 2 predykaty i więcej i co wtedy?
 4. Dostęp do rekordów poprzez B-drzewo
  1. Podstawy kosztu indeksu
  2. Wpływ kosztu CPU
  3. Co się dzieje z zaokrągleniami?
 5. Clustering factor
  1. Co to jest i jaki ma wpływ clustering factor na ostateczny koszt?
  2. Redukowanie konfliktów
  3. Kolejność kolumn
  4. Poprawianie statystyk
 6. Selektywność
  1. Typy danych a selektywność
  2. Zero wiodące
  3. Wpływ wartości domyślnej na selektywność
  4. Kolumny zależne
 7. Histogramy
  1. Wstęp do histogramów
  2. Częstotliwość histogramu
  3. Histogramy zbalansowane
  4. Problemy z typami danych
 8. Indeksy bitmapowe
  1. Wstęp do kosztu bitmapy
  2. Kombinacja bitmap, a koszt zapytania
  3. Bitmap join index
  4. Wpływ transformacji bitmap na koszty
 9. Transformacje zapytań
  1. Filtrowanie a koszty
  2. Koszty podzapytań
  3. Transformacja gwiazdy, a koszty zapytania
 10. Liczność złączenia
  1. Czym jest liczność?
  2. Liczność złączenia
  3. Różne typy złączeń, a liczność
  4. Trzy tabele i koszt złączenia
  5. Wpływ wartości null na kolejność złączenia
 11. Wybór typu złączenia
  1. Mechanizm nested loops, a koszt zapytania
  2. Koszt hash joins
  3. Parametry bazy, a typy złączeń
  4. Koszt złączenia wielu tabel
 12. Sortowanie i merge joins
  1. Koszt sortowania zbioru
  2. Parametry bazy, a mechanizm sortowania
  3. Mechanizm merge joins
  4. Agregaty, grupowania, a koszt zapytania
 13. Czym jest plik śladu 10053

ORAZ01 Optymalizator Kosztowyzegar 24/7 Wsparcie
od expertDBA
glob Pomoc
zdalna
ludzie Dedykowane
zasoby DBA
zegar Dostosowane
SLA