Hurtownie danych

ExpertDBA

Termin ten został wymyślony przez W.G. Inmon'a dotyczy zorientowanych tematycznie, konsystentnych, zależnych czasowo i stałych kolekcji informacji stworzonych w celu pomocy w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwie. Hurtownia danych jest kolekcją danych, która jest odizolowana od systemów operacyjnych (OLTP). Jest wykorzystywana jako globalna baza danych firmy, dla wszystkich obszarów biznesu, w celu wspierania procesu decyzyjnego w przedsiębiorstwie.

Dane w hurtowni danych załadowywane są z systemów operacyjnych za pomocą narzędzi klasy ETL (Extract, Transform and Load).
Jedną z podstawowych cech hurtowni danych jest to, że jest ona zorientowana tematycznie (ang. subject -oriented). Na przykład Hurtownia Danych może dotyczyć sprzedaży, stanów magazynowych czy zasobów ludzkich, lub wszystkich tych obszarów razem.

Kolejną cechą wyróżniającą Hurtownię Danych jest to, że dane w niej zgromadzone są konsystentne, np. zamiast dopuszczania istnienia wielu formatów daty, używany jest jeden wspólny format daty w obrębie całej Hurtowni Danych. Konsystencja ta, dotyczy wszystkich danych ładowanych do Hurtowni Danych, wymuszana jest ona za pomącą narzędzi ETL, na etapie zwanym oczyszczaniem danych.

Trzecia ważną cechą Hurtowni Danych jest historyczność danych. W przypadku systemów transakcyjnych (OLTP) dane, które się w nich znajdują muszą być aktualne w czasie wykonywania na nich zapytań. W przypadku Hurtowni Danych, dane które się w nich znajdują, są aktualne na moment ich ostatniego załadunku.

Ostatnią czwartą cechą Hurtowni Danych jest stałość znajdujących się w niej danych. W odróżnieniu od systemów transakcyjnych, gdzie dane są zmieniane w czasie rzeczywistym.

Powyżej opisane cztery cechy Hurtowni Danych, pozwalają na stworzenie środowiska, które znacznie różni się od systemów operacyjnych, jednakże wszystkie dane, które się w nich znajdują pochodzą właśnie z tych systemów. Różnice te pozwalają na uzyskanie środowiska, które jest zoptymalizowane pod katem zastosowania analitycznego, a nie transakcyjnego.

Podsumowując, Hurtownia Danych jest procesem polegającym na transformacji danych w użyteczną informację, w celu ułatwienia i przyspieszenia procesu podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie.

Cechy danych w hurtowni danych, pozwalają na wykorzystanie jej jako doskonałego źródła dla systemów OLAP jak i Data Miting.

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

Skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie, chętnie udzielimy odpowiedzi na wszystkie pytania. Dane kontaktowe znajdują się TUTAJ

pasek_boczny

zegar 24/7 Wsparcie
od expertDBA
glob Pomoc
zdalna
ludzie Dedykowane
zasoby DBA
zegar Dostosowane
SLA