Replikacja danych

ORADBA08

Czego nauczysz się na tym szkoleniu?

Podczas tych konsultacji zostaną omówione możliwości replikacji baz danych Oracle. Zajęcia maja na celu przedstawienie architektury replikacji Oracle, omówienie różnych modeli replikacji i dobór odpowiedniego modelu do wykonywanego projektu. Zostanie również omówione aspekty związane z zarządzaniem mechanizmem replikacji jak i rozwiązywanie problemów. Wszystkie omawiane tematy zostaną przedstawione w formie wykładów, praktycznych prezentacji jak i laboratoriów wykonywanych przez uczestników.

Przeznaczenie

Administratorzy baz danych

Wymagania

ORA04-Oracle język zapytań SQL

Czas trwania

3 dni

Poziom

2

 1. Wprowadzenie do Replikacji danych
  1. Zastosowanie replikacji
  2. Terminologia związana z replikacją
  3. Typy środowisk replikacji
  4. Narzędzia administracyjne
  5. Konflikty replikacji
 2. Replikacja Master
  1. Koncepcja replikacji Master
  2. Architektura replikacji Master
 3. Widoki zmaterializowane
  1. Koncepcja widoków zmaterializowanych
  2. Architektura widoków zmaterializowanych
 4. Szablony rozmieszczenia replikacji
  1. Koncepcja szablonów rozmieszczenia
  2. Architektura szablonów rozmieszczenia
  3. Projektowanie szablonu
 5. Rozwiązywanie konfliktów
  1. Koncepcja rozwiązywania konfliktów
  2. Architektura rozwiązywania konfliktów
 6. Planowanie środowiska replikacji
  1. Replikacja tablic
  2. Parametry inicjalizacyjne
  3. Master Site i Materialized View Site
  4. Harmonogramowanie połączeń
  5. Rodzaje propagacji
  6. Rozwiązywanie konfliktów
  7. Zabezpieczenie replikacji
 7. Narzędzie zarządzania replikacją
  1. Scenariusze zastosowań
  2. Logowanie informacji
  3. Interfejs Replication Management Tool
  4. Replication Management Tool Wizards
 8. Rozwiązywanie problemów
  1. Data Links - diagnozowanie problemów
  2. Master Site - diagnozowanie problemów
  3. Widoki zmaterializowane – diagnozowanie problemów
zegar 24/7 Wsparcie
od expertDBA
glob Pomoc
zdalna
ludzie Dedykowane
zasoby DBA
zegar Dostosowane
SLA