Projektowanie Hurtowni Danych

ORADW01

Czego nauczysz się na tym szkoleniu?

Podczas tych konsultacji uczestnicy zostaną zapoznani z podstawowymi koncepcjami, zadaniami i technikami projektowania hurtowni danych. Słuchacze przeanalizują wszystkie fazy i zadania podczas procesu projektowania hurtowni danych, włączając modelowanie biznesowe, modelowanie wielowymiarowe, modelowanie fizyczne oraz zarządzanie metadanymi hurtowni danych.

Przeznaczenie

Administratorzy baz danych
Administratorzy hurtowni danych

Wymagania

Znajomość modelowania danych i projektowania relacyjnego bazy danych

Czas trwania

2 dni

Poziom

2

 1. Przegląd koncepcji hurtowni danych
  1. Opis zalet i charakterystyki hurtowni danych
  2. Identyfikacja komponentów i funkcjonalności serwera bazy danych
 2. Definicja modelu biznesowego i modelu logicznego
  1. Strategiczne zadania analityczne w przedsiębiorstwie
  2. Definicja komponentów modelowania biznesowego
 3. Tworzenie modelu wymiarowego
  1. Opisanie elementów modelu gwiazdy
  2. Zidentyfikowanie tablicy faktów i jej atrybutów
 4. Tworzenie modelu fizycznego
  1. Transformacja modelu wymiarowego w model fizyczny
  2. Omówienie wymagań architektury dla hurtowni danych
 5. Składowanie danych modelu fizycznego
  1. Zrozumienie koncepcji mierzenia wielkości hurtowni danych
  2. Strategie indeksowania hurtowni danych
 6. Strategie ekstrakcji, transformacji i załadunku (ETL)
  1. Rola procesu ETL podczas budowania hurtowni danych
  2. Identyfikacja zadań podczas ekstrakcji, transformacji i załadunku
 7. Zarządzanie agregacjami
  1. Dyskusja na temat zarządzania agregacjami i ich implementacją w bazie danych
  2. Właściwości widoków zmaterializowanych
 8. Możliwości analityczne
  1. Definicja Business Intelligence (BI)
  2. Rózne kategorie BI i ich zastosowanie w hurtowniach danych
zegar 24/7 Wsparcie
od expertDBA
glob Pomoc
zdalna
ludzie Dedykowane
zasoby DBA
zegar Dostosowane
SLA