Zastosowanie OLAP w Oracle

ORADW04

Czego nauczysz się na tym szkoleniu?

Podczas tych konsultacji uczestnicy nauczą się stosować funkcjonalności OLAP w serwerze Oracle 9i. Zostaną zaprezentowane możliwości tworzenia aplikacji typu OLAP wykorzystując różne sposoby dostępu do danych. Zostaną również omówione wszystkie czynności administracyjne związane z bazą danych OLAP.

Drugi dzień szkolenia ma postać w warsztatu podczas którego uczestnicy będą mieli okazję przejście przez cały cykl od projektowania przestrzeni analitycznej, wymiarów, kostki aż po wizualizację danych w narzędziu Excel.

Przeznaczenie

Analitycy biznesowi
Projektanci baz danych
Projektanci hurtowni danych

Wymagania

Znajomość koncepcji hurtowni danych
Znajomość administracji serwerem Oracle

Czas trwania

2 dni

Poziom

1

 1. OLAP
  1. Definicja pojęć związanych z OLAP
  2. Przegląd wymagań biznesowych
  3. Model wymiarowy
  4. Kostka danych
 2. Technologia OLAP w serwerze Oracle
  1. Serwer OLAP
  2. Narzędzia dla użytkownika końcowego
  3. Narzędzia dla administratora
 3. Budowanie Analytic Workspace
  1. Czym jest Analytic Workspace?
  2. Korzystanie z interfejsu AWM 10G
  3. Tworzenie Analytic Workspace
  4. Czym są kostki danych ?
  5. Tworzenie wymiarów
  6. Stosowanie szablonów wymiarów
  7. Tworzenie kostki danych
  8. Tworzenie miar
 4. Zaawansowane techniki tworzenia i wypełniania wymiarów i kostek
  1. Dodawanie atrybutów do modelu wymiarowego
  2. Zastosowanie partycjonowania
  3. Różne metody agregacji
  4. Wykonywanie codziennych czynności związanych odświeżaniem danych
 5. Tworzenie miar wyliczanych(Calculated Measures)
  1. Czym są miary wyliczane
  2. Tworzenie i modyfikowanie miar wyliczanych
  3. Odświeżanie danych
 6. Zastosowanie BI Spreadsheet Add-In w Excel jako klienta OLAP
  1. Instalacja narzędzia BI Spreadsheet Add-In
  2. Nawiązanie połączenia z serwerem OLAP
  3. Zastosowanie kreatora zapytań OLAP
  4. Tworzenie podstawowego raportu
  5. Tworzenie kalkulacji OLAP
  6. Formatowanie danych
 7. Zadania administracyjne w serwerze OLAP
  1. Przygotowanie przestrzeni tablic
  2. Zastosowanie ASM 10G
  3. Przygotowanie schematu pod Analytic Workspace
  4. Optymalizacja procesu załadunku danych
zegar 24/7 Wsparcie
od expertDBA
glob Pomoc
zdalna
ludzie Dedykowane
zasoby DBA
zegar Dostosowane
SLA