Partycjonowanie

ORADW05

Czego nauczysz się na tym szkoleniu?

Podczas tych konsultacji zostaną omówione możliwości partycjonowania tabel oraz indeksów w bazie danych Oracle Enterprise Edition. W czasie zajęć zostaną omówione różne metody partycjonowania tabel, tabel indeksowanych (IOT) oraz indeksów, a także możliwości zarządzania tymi partycjami. Wszystkie omawiane tematy zostaną przedstawione w formie wykładów, praktycznych prezentacji jak i laboratoriów wykonywanych przez uczestników.

Przeznaczenie

Architekci systemów informatycznych - zarówno systemów OLTP jak i hurtowni danych
Administratorzy baz danych

Wymagania

Oracle Administracja Serwerem

Czas trwania

2 dni (1 dzień przy mniejszej grupie)

Poziom

2

 1. Partycjonowanie - podstawy
  1. Sztuczne partycjonowanie
  2. Metody partycjonowania
  3. Wpływ na wydajność
 2. Partycjonowanie tabel
  1. Metody partycjonowania: zakresowe, listowe, hashowe
  2. Partycjonowanie wielokolumnowe
  3. Partycjonowanie tabel indeksowanych (IOT)
  4. Partycjonowanie obiektów LOB
  5. Ograniczenia w partycjonowaniu
 3. Partycjonowanie indeksów
  1. Indeksy globalne
  2. Indeksy lokalne prefiksowane i nie prefiksowane
  3. Wskazówki do partycjonowania indeksów
 4. Zarządzanie partycjami tabel i indeksów
  1. Operacje na partycjach: dodawanie, przesuwanie, dzielenie i łączenie, zamienianie
  2. Przebudowywanie indeksów
  3. Zarządzanie partycjami w obiektach IOT i LOB
 5. Partycje w praktyce
  1. Używanie partycji
  2. Wykorzystywanie partycji w przetwarzaniu
  3. Analizowanie partycji
  4. Import / eksport / sql loader a partycjonowanie
  5. Operacje równoległe na partycjach
  6. Wykorzystanie partycji i subpartycji na obiektach
zegar 24/7 Wsparcie
od expertDBA
glob Pomoc
zdalna
ludzie Dedykowane
zasoby DBA
zegar Dostosowane
SLA