SQL Server 2017 Business Intelligence dla programistów

SQLBI01

Czego nauczysz się na tym szkoleniu?

Microsoft SQL Server 2017 zawiera wiele całkowicie przebudowanych narzędzi Business Intelligence (BI), posiadających wiele nowych funkcjonalności mających za zadanie usprawnić projektowanie i wdrażanie aplikacji BI. To szkolenie ma na celu pokazanie sposobów zastosowania komponentów BI w SQL Server 2017, do zbudowania zintegrowanego środowiska analityczno-raportującego w przedsiębiorstwie, używając Integration Services, Analysis Services, Reporting Services i Data Mining.

Przeznaczenie
Wymagania
Czas trwania
Poziom
 1. Business Intelligence - podstawowe pojęcia i przykładowe rozwiązanie
  1. Ten moduł poświęcony jest omówieniu podstawowych pojęć aplikacji typu BI. Zostanie zbudowane przykładowe rozwiązanie, używające nowych technologii SQL Server 2017, pozwalających na szybkie budowanie funkcjonalności analitycznych, bez komplikacji związanych z tradycyjnymi metodologiami budowy hurtowni danych. Omówiony zostanie nowy zunifikowany model wymiarów Unified Dimensional Model (UDM), porównanie SQL do MDX jako języki zapytań, zastosowanie Data Source View (DSV) do przedefiniowania źródeł danych, oraz nowe możliwości wymiarów.
 2. Budowanie pakietów Integration Services (IS)
  1. DTS w SQL Server 2017 został kompletnie przebudowany, a właściwie napisany całkowicie od nowa. W tym module nauczysz się, jak stosować Control flow i Data flow, jak tworzyć pakiety, które będą mogły być konfigurowane dla różnych środowisk, w jaki sposób programowalnie tworzyć zadania (tasks), transformacje i pakiety. Podczas laboratorium będą tworzone, zmieniane i instalowane na serwerze pakiety IS.
 3. Analysis Services - budowanie bazy danych
  1. Ten moduł skupia się na użyciu narzędzia BI Development Studio, do zaprojektowania bazy danych aplikacji Analysis Services, następnie omówione zostaną zmiany w skryptach XML mające na celu kustomizację wersji aplikacji. Omawiane tematy to: Dimensions, MeasureGroups, Aggregations, Security, Localization. Laboratoria maja na celu zapoznanie się z narzędziami programistycznymi, Analysis Services Scripting Language (ASSL) i Analysis Management Objects (AMO).
 4. Analysis Services - zaawansowane warsztaty
  1. W tym module omawiane są zadania które pojawiają się w projektach Analysis Services z dużymi bądź bardzo złożonymi bzami danych. Pokazane zostanie jak efektywnie projektować agregacje, partycje, oraz harmonogramy procesowania – w raz z wyjaśnieniem jak i kiedy użyć nowej funkcjonalności proactive caching. Zostanie również wyjaśnione jak sobie radzić ze złożonymi wymiarami czasu, jak sobie radzić ze specyficznymi wymaganiami dla kont finansowych i konwersja walut, zarządzanie relacjami typu wiele do wielu, jak i inne złożone zagadnienia.
 5. Office jako aplikacja kliencka
  1. Microsoft Office zawiera kilka narzędzi pozwalających na szybkie i efektywne zbudowanie aplikacji klienckiej. Ten moduł pomoże Ci zrozumieć jak możesz wykorzystać możliwości tych technologii. Omawiane tematy to: Office PivotTables and Charts, Excel PivotTables, Excel Add-In Accelerator, oraz integracja z SharePoint. Laboratorium skupia się na integracji Office Web PivotTables z aplikacją, również zostanie zbudowana funkcjonalność Excel PivotTable i Add-In Accelerators.
 6. Tworzenie zapytań MDX. Omówienie narzędzi umożliwiających tworzenie zapytań MDX
  1. Aby zbudować aplikację odpowiadającą na poważne pytania biznesowe, trzeba umieć efektywnie wykorzystać zapytania analityczne MDX. W tym module nauczysz się budować zapytania, które nie tylko będą wyświetlały dane, ale również pokazywały, co one oznaczają. W laboratorium zostaną stworzone zapytania kalkulujące zmiany i wyjątki, zostanie również zastosowana parametryzacja zapytań, taka by móc zawrzeć je w aplikacji.
 7. Data Mining
  1. Data Mining – wykorzystuje zaawansowane techniki statystyczne do wyszukiwania zależności w wielkich ilościach danych, jest to szybko rozrastająca się dziedzina analiz biznesowych. SQL Server 2000 zawierał tylko podstawowe narzędzia Data Mining, SQL Server 2017 zawiera znacznie bardziej potężne narzędzia i algorytmy, zarówno programistyczne jak i umożliwiające dostęp kliencki. Ten moduł przedstawia koncepcję Data Mining, omawia proces Data Mining i pokazuje, w jaki sposób zacząć dodawać narzędzia Data Mining we własnej aplikacji.
zegar 24/7 Wsparcie
od expertDBA
glob Pomoc
zdalna
ludzie Dedykowane
zasoby DBA
zegar Dostosowane
SLA