Tworzenie rozwiązań ETL w Integration Services

SQLBI05

Czego nauczysz się na tym szkoleniu?

To szkolenie pozwoli słuchaczom nabyć wiedzę i umiejętności praktyczne potrzebne do budowania mechanizmów załadunku danych w narzędziu Integration Services. Podczas zajęć zostaną przedstawione różne sposoby zastosowania pakietów Integration Services, przydatne podczas wykonywania codziennych czynności administracyjnych, jak i w procesie budowania mechanizmów ETL do wypełniania hurtowni danych.

Szkolenie przygotowuje do uzyskania certyfikatu certyfikatu MCTS: SQL Server 2012, Business Intelligence Development and Maintenance.

Przeznaczenie

Przeznaczenie
Programiści baz danych
Projektanci systemów klasy BI

Wymagania

Znajomość SQL Server

Czas trwania

3 dni

Poziom
 1. Wprowadzenie do MS SQL Server 2008 Integration Services (SSIS)
  1. Przegląd możliwości oraz omówienie MS SQL Server 2012 Integration Services
  2. Korzystanie z narzędzi Integration Services
 2. Tworzenie rozwiązań SSIS
  1. Tworzenie rozwiązań SSIS
  2. Korzystanie ze zmiennych
  3. Uruchamianie rozwiązań SSIS
 3. Definiowanie kontroli przepływu w pakiecie SSIS (Control Flow)
  1. Zadania kontroli przepływu (Control Flow Task)
  2. warunki kontynuacji przepływu
  3. Kontenery kontroli przepływu
 4. Definiowanie przepływu danych
  1. Źródła danych oraz miejsca docelowe
  2. Przykłady transformacji prostych
  3. Przykłady transformacji zaawansowanych
  4. Ścieżki przepływu danych
 5. Monitorowanie działania pakietów SSIS
  1. Omówienie możliwości monitorowania SSIS
  2. Włączenie i konfiguracja monitorowania
 6. Śledzenie oraz obsługa błędów
  1. Debagowanie pakietów
  2. Implementacja obsługi błędów
 7. Definiowanie transakcji oraz punktów restartu w pakietach SSIS (Checkpoints)
  1. Implementowanie Checkpoints
  2. Implementowanie Transakcji
 8. Konfiguracja oraz rozmieszczanie pakietów
  1. Konfiguracja pakietów
  2. Rozmieszczenie pakietów
 9. Zarządzanie pakietami SSIS oraz bezpieczeństwo pakietów SSIS
  1. Zarządzanie pakietami SSIS
  2. Bezpieczeństwo pakietów SSIS
zegar 24/7 Wsparcie
od expertDBA
glob Pomoc
zdalna
ludzie Dedykowane
zasoby DBA
zegar Dostosowane
SLA