Projektowanie hurtowni danych w SQL Server na przykładach

SQLBI04

Czego nauczysz się na tym szkoleniu?

To szkolenie pozwoli słuchaczom nabyć wiedzę i umiejętności praktyczne potrzebne podczas procesu projektowania hurtowni danych w SQL Server. Podczas zajęć uczestnicy zostaną zapoznani z podstawowymi koncepcjami, zadaniami i technikami projektowania hurtowni danych. Słuchacze przeanalizują wszystkie fazy i zadania podczas procesu projektowania hurtowni danych, włączając modelowanie biznesowe, modelowanie wielowymiarowe, modelowanie fizyczne oraz zarządzanie metadanymi hurtowni danych.

Przeznaczenie

Programiści baz danych
Projektanci systemów klasy BI

Wymagania

Znajomość modelowania danych i projektowania relacyjnego bazy danych

Czas trwania

4 dni

Poziom
 1. Wprowadzenie do hurtowni danych
  1. Czym jest hurtownia danych?
  2. Hurtownie danych dniu dzisiejszym
  3. Przyszłość hurtowni danych
 2. Architektura hurtowni danych
  1. Architektura przepływu danych
  2. Architektura systemu
  3. Omówienie przykładowego rozwiązania
 3. Metodologia tworzenia hurtowni danych
  1. Metodologia Waterfall
  2. Metodologia Interative
 4. Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne
  1. Identyfikacja obszarów biznesowych
  2. Zrozumienie operacji biznesowych
  3. Definiowanie wymagań funkcjonalnych
  4. Definiowanie wymagań niefunkcjonalnych
 5. Modelowanie danych
  1. Projektowanie modelu wymiarowego
  2. Tablice wymiarów
  3. Wymiar czasu
  4. Slowly Changing Dimension
  5. Hierarchie czasu
  6. Mapowanie danych źródłowych
 6. Projektowanie fizyczne bazy danych
  1. Platforma sprzętowa
  2. Dobór nośników (Storage)
  3. Konfiguracja bazy danych
  4. Zastosowanie widoków
  5. Tablice podsumowań
  6. Partycjonowanie
  7. Indeksy
 7. Ekstrakcja danych
  1. Wprowadzenie do ETL
  2. Metody zastosowań ETL
  3. Ekstrakcja z źródeł relacyjnych
  4. Ekstrakcja z plików danych
  5. Ekstrakcja z innych źródeł
  6. Ekstrakcja danych za pomocą Integration Services
  7. Zapamiętywanie znacznika czasu ostatniej ekstrakcji
 8. Wypełnianie hurtowni danych
  1. Załadunek danych
  2. Populacja NDS
  3. Zastosowanie Integration Services do załadunku danych
  4. Zastosowanie SQL i Lookup
  5. Załadunek tabel wymiarów DDS
  6. Załadunek tablic faktów DDS
 9. Utrzymanie jakości danych
  1. Oczyszczanie i dopasowanie danych
  2. Sprawdzanie krzyżowe z zewnętrznymi źródłami danych
  3. Reguły jakości danych
  4. Logowanie procesu oczyszczania danych
  5. Raporty procesu oczyszczania danych
 10. Metadane
  1. Metadane w hurtowni danych
  2. Metadane modelu wymiarowego
  3. Metadanie mapowania
  4. Metadane struktury źródłowej
  5. Metadane procesu ETL
 11. Wielowymiarowa baza danych
  1. Czym jest wielowymiarowa baza danych?
  2. Online Analytical Processing - OLAP
  3. Tworzenie wielowymiarowa baz danych
  4. Wypełnianie wielowymiarowej bazy danych
  5. Zapytania do wielowymiarowej bazy danych
  6. Administracja wielowymiarową bazą danych
 12. Zastosowanie hurtowni danych w Business Intelligence
  1. Business Intelligence - Raporty
  2. Business Intelligence - Analizy
  3. Business Intelligence - Data Mining
  4. Business Intelligence - Dashboards
  5. Alerty Business Intelligence
  6. Portal Business Intelligence
 13. Testowanie hurtowni danych
  1. Testowanie procesu ETL
  2. Testowanie funkcjonalności
  3. Testowanie wydajności
  4. Testowanie bezpieczeństwa
  5. Testowanie przez użytkowników końcowych
 14. Administracja hurtownią danych
  1. Monitorowanie procesu ETL
  2. Monitorowanie jakości danych
  3. Zarządzanie bezpieczeństwem
  4. Zarządzanie bazami danych
  5. Zmiany w schemacie danych
  6. Zmiany aplikacji
zegar 24/7 Wsparcie
od expertDBA
glob Pomoc
zdalna
ludzie Dedykowane
zasoby DBA
zegar Dostosowane
SLA