Implementacja rozwiązań biznesowych za pomocą MDX

SQLBI02

Czego nauczysz się na tym szkoleniu?

To szkolenie pozwoli słuchaczom zdobyć umiejętności potrzebne do wykorzystania języka multidimensional expressions (MDX) do tworzenia wartości wyliczanych i innych dynamicznie obliczanych wartości w Microsoft SQL Server 2017 Analysis Services.

Przeznaczenie

Projektanci Raportów
Projektanci hurtowni danych i systemów OLAP

Wymagania

Zrozumienie koncepcji relacyjnych i wielowymiarowych baz danych

Czas trwania

3 dni

Poziom
  1. Zrozumienie i zastosowanie terminologii wielowymiarowej
  2. Dodawanie wartości wyliczanych do kostki
  3. Użycie funkcji MDX typu member w obrębię hierarchii
  4. Użycie funkcji MDX typu time operujących na zakresach czasowych
  5. Użycie funkcji MDX typu set operujących na zestawach danych
  6. Zastosowanie funkcji do manipulacji na zastawach
  7. Stosowanie funkcji MDX do dynamicznego zmieniania kostki
  8. Tworzenie formuł wyliczających dla specyficznych bloków komórek
  9. Kontrolowanie kolejności wykonywania obliczeń w kostce
zegar 24/7 Wsparcie
od expertDBA
glob Pomoc
zdalna
ludzie Dedykowane
zasoby DBA
zegar Dostosowane
SLA