Programowanie w SQL Server

SQLDBA02

Czego nauczysz się na tym szkoleniu?

Szkolenie to dostarczy słuchaczom praktycznych umiejętności pozwalających na projektowanie i zarządzanie rozwiązaniami bazodanowymi w oparciu o SQL Server 2019.

Przeznaczenie

Programiści i projektanci baz danych
Administratorzy baz danych

Wymagania

Znajomość środowiska Windows

Czas trwania

5 dni

Poziom
 1. Opis komponentów SQL Server 2019
 2. Projektowanie architektury aplikacji w przedsiębiorstwie
 3. Opis podstaw koncepcyjnych języka T-SQL
 4. Tworzenie i zarządzanie bazami danych i związanych z nimi komponentami
 5. Metody tworzenia i zarządzania integralnością danych
 6. Opis, tworzenie, zarządzanie i optymalizacja indeksów
 7. Tworzenie, zarządzanie i utrzymywanie widoków bazodanowych
 8. Opis zastosowania funkcji i ich sposoby implementacji
 9. Opis zastosowanie procedur i ich sposoby implementacji
 10. Tworzenie i zarządzanie triggerami
 11. Projektowanie środowiska rozproszonego
 12. Zastosowanie widoków partycjonowanych
 13. Optymalizacja wydajności zapytań
 14. Analiza zapytań
 15. Transakcje i rodzaje blokowania danych
zegar 24/7 Wsparcie
od expertDBA
glob Pomoc
zdalna
ludzie Dedykowane
zasoby DBA
zegar Dostosowane
SLA