Projektowanie mechanizmów wysokiej dostępności w SQL Server

SQLDBA06

Czego nauczysz się na tym szkoleniu?

To szkolenie pozwoli słuchaczom nabyć wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające na projektowanie rozwiązań wysokiej dostępności baz danych w SQL Server. Podczas zajęć zostaną zaprezentowane takie mechanizmy zachowania ciągłej pracy jak backupy, klastry, Log Shipping, Database Mirroring oraz replikacja danych.
Szkolenie przygotowuje do certyfikatu MCITP: Database Administrator.

Przeznaczenie

Administratorzy baz danych

Wymagania

Znajomość SQL Server

Czas trwania

3 dni

Poziom
 1. Wybór właściwego rozwiązania wysokiej dostępności
  1. Identyfikacja wymagań oraz ograniczeń wysokiej dostępności
  2. Analizowanie wymagań oraz ograniczeń wysokiej dostępności
  3. Określanie właściwych rozwiązań wysokiej dostępności
 2. Projektowanie rozwiązania klastrowego
  1. Projektowanie platformy dla klastra
  2. Projektowanie implementacji klastra SQL Server
  3. Projektowanie strategii odzyskiwania oraz planów testu dla klastrowej bazy danych
  4. Migracja oraz aktualizacjia klastra SQL Server
  5. Projektowanie planu operacji dla klastra
 3. Projektowanie rozwiązania przechowywania bazy danych wysokiej dostępności
  1. Określanie wymagań przechowywania dla baz danych klastra SQL Server
  2. Określanie wymagań przechowywania dla komponentów oraz plików SQL Server
  3. Projektowanie rozwiązań przechowywania dla baz danych SQL Server
  4. Projektowanie strategii kopi bezpieczeństwa oraz odzyskiwania
 4. Projektowanie rozwiązania dystrybucji dziennika transakcji (Log Shipping)
  1. Wprowadzenie do projektowania rozwiązania Log Shipping
  2. Projektowanie ról serwera oraz topologii dystrybucji Log Shipping
  3. Projektowanie strategii aktualizacji Log Shipping
  4. Projektowanie planu operacji dla Log Shipping
 5. Projektowanie rozwiązania baz lustrzanych (Database Mirroring)
  1. Wprowadzenie do projektowania rozwiązania Database Mirroring
  2. Projektowanie ról bazy danych oraz topologii dla Database Mirroring
  3. Konwertowanie rozwiązań wysokiej dostępności do Database Mirroring
  4. Projektowanie planu operacyjnego dla Database Mirroring
 6. Projektowanie rozwiązania wysokiej dostępności opartego na replikacji
  1. Wprowadzenie do projektowania rozwiązania replikacji
  2. Projektowanie rozwiązania replikacji
  3. Projektowanie strategii aktualizacji replikacji
  4. Projektowanie aktualizacji planów operacyjnych dla replikacji
 7. Łączenie technologii wysokiej dostępności
  1. Ocena słabych punktów w technologiach wysokiej dostępności
  2. Maksymalizacja dostępności przez łączenie technologii wysokiej dostępności
  3. Dokumentowanie i testowanie strategii wysokiej dostępności.
  4. Dokumentowanie rozwiązania wysokiej dostępności
  5. Tworzenie planu testowania dla rozwiązań wysokiej dostępności
zegar 24/7 Wsparcie
od expertDBA
glob Pomoc
zdalna
ludzie Dedykowane
zasoby DBA
zegar Dostosowane
SLA