Projektowanie replikacji w  SQL Server

SQLDBA04

Czego nauczysz się na tym szkoleniu?

To szkolenie dostarczy słuchaczom wiedzy i umiejętności potrzebnych do prawidłowego zaplanowania, wdrożenia, zarządzania i rozwiązywania problemów podczas złożonych projektów związanych z replikacją danych. Szkolenie to omawia wszystkie możliwe rodzaje replikacji w MS SQL Server snapshot, transactional i merge.

Przeznaczenie

Administratorzy baz danych
Architekci systemowi

Wymagania

Znajomość środowiska Windows 2012
Bardzo dobra znajomość MS SQL Server

Czas trwania

3 dni

Poziom
  1. Opis architektury i komponentów replikacji w SQL Server 2019
  2. Wdrożenie replikacji w SQL Server 2019
  3. Wdrożenie replikacji typu Snapshot
  4. Wdrożenie replikacji typu Transactional
  5. Wdrożenie replikacji typu Merge
  6. Metody i modele wdrożenia replikacji w przedsiębiorstwie
zegar 24/7 Wsparcie
od expertDBA
glob Pomoc
zdalna
ludzie Dedykowane
zasoby DBA
zegar Dostosowane
SLA