Tworzenie zapytań w Transact-SQL

SQLDBA03

Czego nauczysz się na tym szkoleniu?

Podczas tego szkolenia słuchacze zostaną zapoznani z możliwościami zadawania zapytań do bazy danych SQL Server za pomocą języka Transact – SQL.

Przeznaczenie

Projektanci raportów
Programiści i projektanci baz danych
Administratorzy baz danych

Wymagania

Znajomość środowiska Windows
Podstawowa znajomość relacyjnych baz danych

Czas trwania

2 dni

Poziom
 1. Wprowadzenie do relacyjnych baz danych oraz języka Transact-SQL
  1. Omówienie SQL Server 2019
  2. Omówienie baz danych SQL Server 2019
  3. Omówienie języka SQL
  4. Elementy składni języka T-SQL
  5. Praca z skryptami T-SQL
  6. Korzystanie z narzędzi do pisania zapytań
 2. Wydobywanie danych oraz filtrowanie danych
  1. Korzystanie z instrukcji SELECT
  2. Filtrowanie danych
  3. Praca z wartościami NULL
  4. Formatowanie wyników
  5. Uwagi dotyczące wydajności
 3. Grupowanie i sumowanie danych
  1. Korzystanie z funkcji agregacji
  2. Sumowanie zgrupowanych danych
  3. Funkcje rankingów
  4. Korzystanie z klauzul PIVOT i UNPIVOT
 4. Łączenie danych z wielu tabel
  1. Korzystanie z złączeń "join"
  2. Przykłady złączeń dla potrzeb raportowania
  3. Łączenie i ograniczanie zestawu wynikowego
 5. Praca z podzapytaniami
  1. Pisanie prostych podzapytań
  2. Praca z zapytaniami skorelowanymi
  3. Porównanie podzapytań ze złączeniamii i tabelami tymczasowymi
  4. Korzystanie z CTE
 6. Modyfikacja danych w tabelach
  1. Transakcje
  2. Wstawianie danych do tabel
  3. Usuwanie danych z tabel
  4. Aktualizacja danych w tabelach
 7. Stosowanie obiektów programistycznych do uzyskania wyniku
  1. Hermetyzacja zapytań z zastosowaniem widoków
  2. Hermetyzacja wyrażeń z zastosowaniem funkcji użytkownika
  3. Omówienie procedur składowanych
  4. Pisanie zapytań rozproszonych
zegar 24/7 Wsparcie
od expertDBA
glob Pomoc
zdalna
ludzie Dedykowane
zasoby DBA
zegar Dostosowane
SLA